Termeni și condiții

1. Introducere

1.1 Prezentul contract reprezintă un acord cu caracter legal între dvs. și ClassicSlots.RO. Prin selectarea opțiunii “Sunt de acord” confirmați ca ați citit prezentul contract și vă obligați sa respectați condițiile, regulile și intrucțiunile prezentate. Dacă nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu vreuna dintre prevederile acestui contract, nu folosiți sau nu continuați să folosiți site-ul.

Utilizând și/sau vizitând orice secțiune (sau sub-domenii) a website-ului classic-slots.ro și/ sau înregistrându-vă pe website, sunteți de acord să respectați:

– acești Termeni și Condiții;

– Politica de Confidențialitate;

– Politica Cookie-uri;

– Regulile de joc aplicabile produselor.

1.2 ClassicSlots.RO poate actualiza, modifica, edita și completa prezentele reguli în orice moment, dupa aprobarea prealabilă a acestora de către ONJN. Orice modificare va fi adusă la cunoștință clienților. Continuarea folosirii website-ului după informarea asupra modificărilor va constitui acceptarea acestora de către utilizator.

2. Contul ClassicSlots.RO

2.1 Pentru a putea participa la oricare din jocurile de noroc oferite de ClassicSlots.RO, este necesară deschiderea unui cont prin înregistrarea pe website. Pentru aceasta, este necesară furnizarea a cel puțin următoarelor informații:

– Numele și prenumele complete

– Data nașterii

– Codul numeric personal (CNP)

– Adresa de email

– Adresa de domiciliu

– Numele de utilizator

– Parola

– Confirmarea voluntară că, la data înregistrării, clientul are 18 ani împliniți

2.2 Deschiderea unui cont este permisă tuturor cetățenilor români, majori, rezidenți în România.

2.3 Toți clienții trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți la data înregistrării. ClassicSlots.RO isi rezervă dreptul de a solicita dovada vârstei oricărui client și de a suspenda contul acestuia până la furnizarea documentelor necesare.

2.4 ClassicSlots.RO respectă prevederile luptei pentru combaterea spălării de bani. ClassicSlots.RO va raporta orice tranzacție suspectă autorităților relevante din Malta și România

2.5 Clienții sunt obligați să raporteze orice activitate suspectă din contul de jucător (exemplu: depuneri, retrageri sau tranzacții eronate) către ClassicSlots.RO fără întârziere

2.6 Utilizând un cont ClassicSlots.RO clientul garanteză că:

 • a) numele și adresa furnizate sunt corecte
 • b) este proprietarul de drept al oricăror fonduri depuse în contul ClassicSlots.RO
 • 2.7 Prin înscrierea pentru utilizarea website-ului, clientul îsi dă acordul pentru efectuarea oricăror operațiuni de verificare a informațiilor furnizate. ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a suspenda sau restricționa contul până la finalizarea tuturor verificărilor necesare în mod satisfăcător, sau în cazul în care consideră ca persoana care s-a înregistrat a folosit informații false/ incomplete.

  2.8 Clienții pot deschide un singur cont. în cazul în care sunt identificate mai multe conturi ca aparținând unui singur client, indiferent dacă acestea sunt active sau nu, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a închide conturile acestui client sau de a le trata ca pe un singur cont, in cazul conturilor cu tranzactii efectuate.

  Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și câștigurile rezultate din crearea sau folosirea conturilor multiple vor fi nule.

  în cazul cazul închiderii conturilor multiple, fondurile disponibile vor fi virate jucătorului, după reținerea sumelor necesare acoperirii eventualelor retrageri frauduloase (sume retrase din bonusuri, rulaje sau promotii obtinute fraudulos).

  2.9 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul ca în orice moment să:

 • a) refuze deschiderea unui cont, chiar dacă toate condițiile minim necesare au fost îndeplinite
 • b) refuze operațiuni de depunere de fonduri, conform politicilor de risk management implementate de procesatorii de plăți.
 • Exemplu: tranzacții provenind de pe carduri fără istoric de plată, tranzacții provenind de pe carduri pre-pay, etc.

 • c) solicite utilizatorului să furnizeze documentație suplimentară privind verificarea identității titularului de cont cum ar fi: copie a actului de identitate, dovadă a adresei, facturi de utilități, date bancare, etc. Până la furnizarea acestor informații, ClassicSlots.RO poate suspenda activitatea contului
 • d) să rețină sau să confiște fondurile disponibile intr-un cont (care ulterior se vor vira la bugetul de stat conform prevederilor legale) și/sau să refuze orice pretenție daca se constată că Termenii și Condițiile au fost incălcate. Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și orice pariuri și câștiguri rezultate vor fi nule. Fondurile depuse inițial vor fi rambursate clientului, după deducerea eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.
 • e) să suspende, la propria decizie, conturile de jucători având ca nume de utilizator un termen ce poate fi considerat ofensator sau discriminatoriu sau cu tentă sexuală.
 • f) suspende, la propria decizie, conturile de jucători ce folosesc, în orice mijloc de comunicare (chat, email, telefon, forum, etc) mesaje ce pot fi considerate injurioase sau ofensatoare, cu caracter amenințător (cuprinzând, fără a se limita la: remarci sau limbaj rasist, indecent, sau care pot fi considerate insultătoare sau derogatoare pentru o anumită religie).
 • g) să rețină sau să confiște fondurile disponibile într-un cont dacă se constată că operarea contului s-a făcut în mod fraudulos sau s-a produs o încălcare a legii. Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și orice câștiguri rezultate vor fi nule. Fondurile depuse inițial vor fi rambursate titularului de drept al acestora.
 • h) să informeze autoritățile competente în cazul în care un jucător este implicat în orice formă de activitate frauduloasă
 • i) să anuleze un pariu sau o parte a unui pariu în cazul în care consideră că a existat o înțelegere între clienți și parți implicate în obiectul pariului.
 • j) acționeze în judecată clienții despre care o autoritate de reglementare a stabilit că au avut o înțelegere cu părți implicate în pariu sau care au fost implicați intr-o tentativă de fraudă
 • 2.10 Titularilor conturilor le este interzis să furnizeze datele de acces altor persoane

  2.11 Clienții au obligația de a-și actualiza datele contului în situația în care acestea se modifică. Pot modifica detaliile contului in secțiunea Contul Meu de pe website, sau, în situația în care date personale deja verificate (nume, adresă, documente de identitate) s-au schimbat, prin contactarea serviciului Asistență Clienți.

  2.12 ClassicSlots.RO gestioneaza datele personale ale clienților respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

  2.13 Prin solicitarea deschiderii unui cont ClassicSlots.RO, clientul garantează că:

 • a) nu au probleme de dependență de jocuri de noroc și/sau sunt înscriși într-o bază de date de participanți excluși
 • b) nu sunt jucători profesioniști sau antrenori în unul din sporturile și/sau ligile oferite de ClassicSlots.RO spre pariere
 • c) nu sunt angajați, agenți, colaboratori sau afiliați ai uneia dintre societățile afiliate ClassicSlots.RO
 • d) nu sunt angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
 • e) nu se află într-o jurisdicție în care utilizarea serviciilor ClassicSlots.RO este ilegală
 • în cazul în care se descoperă clienți în vreuna din situațiile de mai sus, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a închide contul respectiv, după anularea oricăror pariuri și/sau câștiguri rezultate.

  2.14 Clientul este exclusiv răspunzător de păstrarea datelor sale de identificare în siguranță. ClassicSlots.RO nu răspunde de abuzuri sau folosiri necorespunzătoare ale contului de către terți ca urmare a dezvăluirii, intenționate sau accidentale, a datelor de identificare către terți.

  2.15 Contul ClassicSlots.RO poate fi închis în orice moment prin contactarea serviciului de asistență clienți. în cazul închiderii contului din cauza dependenței de jocuri de noroc, acea persoană nu poate deschide un cont nou.

  2.16 Prin prezentul acord, clientul consimte ca, în cazul câștigurilor semnificative, datele sale personale cum ar fi: numele de utilizator, date referitoare la miză, pariu sau câștig să poată fi folosite de către ClassicSlots.RO în mod gratuit.

  2.17 Clientul poate opta să primească mesaje promoționale, prin intermediul canalelor de comunicație specificate în contul de utilizator. El va avea posibilitatea dezactivării acestor mesaje oricând, specificând acest lucru departamentului de relații cu clienții.

  3. Depunerile in contul ClassicSlots.RO

  3.1 Participarea la orice joc de noroc este condiționată de utilizarea de fonduri depuse in contul utilizatorului.

  3.2 Depunerile într-un cont ClassicSlots.RO se pot face doar prin intermediul unei instituții financiare sau procesator de plăți autorizat.

  3.3 Condițiile, limitele, comisioanele, taxele și alte informații privind depunerile pot fi diferite în funcție de metoda de depunere. Informațiile referitoare la acestea pot fi regăsite în secțiunea“Depozit” a contului. în cazul în care se constată că modul de joc nu justifică rulajul efectuat, ClassicSlots.RO poate decide aplicarea de condiții, limite, comisioane sau taxe separate depunerilor efectuate de anumiți clienți sau grup de clienți, după notificarea acestora prealabilă. (Exemplu: depuneri si retrageri repetate fără joc cu rulaj real).

  3.4 Orice depunere va trebui sa provină dintr-un cont sau sursă deținute de jucător ca titular. ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a folosi proceduri suplimentare de verificare a identității înainte de a autoriza orice depunere.

  3.5 Clientul are obligația ca, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data primei depuneri în contul său, să confirme autenticitatea datelor furnizate. în cazul în care clientul nu furnizează documentele necesare verificării autenticității datelor in termen de 30 de zile sau se regăsește in lista de jucători auto-excluși sau indezirabili, contul său va fi închis și sumele depuse virate către bugetul de stat, conform prevederilor legale. în eventualitatea decesului survenit in perioada de verificare a contului, sumele se vor restitui moștenitorilor, în condițiile legii.

  3.6 Până la verificarea autenticității datelor furnizate, suma maximă ce poate fi depusă este de 200 Euro sau echivalentul in lei.

  3.7 în cazul depunerii de fonduri care se constată că nu aparțineau titularului, ClassicSlots.RO va trata această depunere ca fiind nevalabilă, precum și orice câștiguri apărute din depunerea respectivă.

  3.8 Sumele depuse pot fi folosite doar în vederea participării la jocurile de noroc oferite de ClassicSlots.RO. în cazul în care există suspiciunea că fondurile depuse nu corespund activităților de jocuri de noroc, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a închide contul, după deducerea eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.

  3.9 în cazul unei solicitări de chargeback (refuz de plată) al unei depuneri, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul să suspende contul până la soluționarea problemei.

  3.10 ClassicSlots.RO și autoritățile reglementate pot monitoriza toate tranzacțiile si istoricul tranzacțiilor in scopul prevenirii operațiunilor de spălare de bani. Toate tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente.

  3.11 Se vor accepta depuneri exclusiv în RON. Orice plată primită făcută în altă monedă va fi convertită în RON la cursul oficial. Eventualele comisioane aferente schimbului valutar vor fi suportate de client.

  3.12 ClassicSlots.RO nu acordă credit pentru folosirea serviciilor sale.

  4. Fondurile din contul ClassicSlots.RO

  4.1 Contul de jucător nu este un cont bancar, prin urmare nu este purtător de dobânzi.

  4.2 Fondurile clienților sunt pastrate separat de fondurile operaționale, cu scopul exclusiv de a acoperi pariurile efectuate.

  4.3 Nu se accepta niciun fel de transferuri (sume de bani sau bonusuri) între conturile ClassicSlots.RO

  4.4 In cazul creditării greșite a contului, ca urmare a unei erori tehnice, umane sau de alt tip, suma respectivă va ramâne proprietatea ClassicSlots.RO și va fi transferată din cont. în cazul în care suma respectivă va fi retrasă înaintea sesizării erorii, suma respectivă va reprezenta o datorie către ClassicSlots.RO.

  4.5 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a anula orice pariu care a fost acceptat necorespunzător când contul nu avea fonduri suficiente pentru acoperirea acestuia și/sau orice pariu a fost făcut folosind fonduri creditate incorect.

  4.6 Suma maximă a câștigurilor nete (sume caștigate– sume jucate) per jucător este limitată conform valorilor de mai jos:

  – 100.000 Lei pe zi calendaristică

  – 200.000 Lei pe săptămână

  – 1.000.000 Lei pe lună

  în cazul în care suma câștigurilor unui jucător depășește limitele de mai sus, toate pariurile plasate după depășirea respectivei limite vor fi anulate.

  4.7 în cazul ne-accesării contului pentru o perioadă mai mare de 12 luni, ClassicSlots.RO clasifica contul respectiv ca“Inactiv” și va rambursa fondurile disponibile, sau, în lipsa confirmării detaliilor de retragere, va vira fondurile disponibile către bugetul de stat al României.

  5. Retragerile din contul ClassicSlots.RO

  5.1 Se poate solicita retragerea oricărei sume până la soldul“Balanță Sporturi” disponibil în contul ClassicSlots.RO.

  5.2 Conform prevederilor legale, ClassicSlots.RO va efectua plata retragerilor în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora.

  5.3 Solicitările de retragere vor fi făcute doar prin intermediul website-ului. Orice alte notificări nu vor fi luate în considerare

  5.4 Retragerile din cont vor fi făcute doar prin intermediul unei instituții financiare sau procesator de plăți autorizat.

  5.5 Condițiile, limitele, comisioanele, taxele și alte informații privind retragerile pot fi diferite în funcție de perioadă și metoda de retragere. Informațiile referitoare la acestea pot fi regăsite în secțiunea“Retrageri” a contului. în cazul în care se constată că modul de joc nu justifică rulajul efectuat, ClassicSlots.RO poate decide aplicarea de condiții, limite, comisioane sau taxe separate depunerilor efectuate de anumiți clienți sau grup de clienți, după notificarea acestora prealabilă. (Exemplu: depuneri si retrageri repetate fără joc cu rulaj real).

  5.6 în măsura în care acest lucru este posibil, ClassicSlots.RO este obligat sa realizeze retragerile în metoda de plată folosită pentru depunere.

  5.7 în cazul în care s-au folosit mai multe metode de depunere, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a se asigura că plățile sunt făcute în conformitate cu regulile privind minimizarea fraudei. Aceasta poate include plăți parțiale în tipurile de depozit folosite anterior.

  5.8 ClassicSlots.RO poate solicita suplimentar acte pentru verificarea identității inaintea aprobării oricărei retrageri. Aceste pot include, fără a se limita la: acte de identitate, copii ale facturilor de utilități, copii față ale carților de credit utilizate pentru depuneri etc.

  5.9 Dacă depunerea este efectuată folosind un voucher prepaid (exemplu: Paysafecard) și valoarea depunerii nu este rulată in totalitate, sau dacă este rulată folosind pariuri cu risc minim, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a solicita chitanța de cumpărare a voucher-ului înainte de aprobarea oricărei retrageri.

  5.10 Dacă valoarea unei depuneri nu este rulată integral pe o cotă de minim 1.50 în cazul pariurilor sportive respectiv de minim două ori în cazul jocurilor tip cazinou, înainte de solicitarea unei retrageri, ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a debita contul clientului cu suma necesară acoperirii eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.

  5.11 în cazul decesului, moștenitorii legali ai deținătorului contului pot revendica sumele de bani existente în cont în baza documentelor legale. în cazul în care acest lucru nu se îndeplinește înainte de clasificarea contului ca inactiv, banii vor fi virați bugetului de stat.

  5.12 Clientul este de acord cu faptul că ClassicSlots.RO va informa autoritățile competente în materie de stabilire a taxelor și impozitelor datorate de către contribuabilii care obțin venituri din jocurile de noroc în conformitate cu legislația fiscală prin impozitarea veniturilor din jocurile de noroc conform dispozițiilor codului fiscal în vigoare.

  5.13 ClassicSlots.RO nu este răspunzător pentru oferirea de consultanță juridică sau fiscală cu privire la taxe, impozite sau alte aspecte legate de reglementări din domeniul jocurilor de noroc

  6 Bonusuri

  6.1 Toate bonusurile oferite de ClassicSlots.RO se supun Termenilor si Condițiilor, clauzelor și detaliilor specificate la fiecare bonus în parte.

  6.2 Bonusurile oferite jucătorilor sunt evidențiate distinct in balanța acestora, fie ca jetoane de tip Pariu Gratuit, fie ca balanță Bonus.

  6.3 Ca termeni generali, bonusurile se încadrează, de regulă, intr-una din următoarele 3 categorii:

  – Bonusuri de tip Sold Bonus Sunt acele tipuri de bonusuri a căror valoare este adăugată în balanța Bonus.

  Banii din rubrica“Bonus” pot fi transformaţi în bani disponibili pentru retragere, doar după îndeplinirea cerinţelor de rulare a bonusului. Acest lucru va fi posibil doar în momentul în care valoarea bonusului se transferă în rubrica“Poate fi retrasă”.

  Orice retragere se poate efectua în limita sumei specificate la rubrica“Poate fi retrasă”.

  Orice retragere efectuată înainte de îndeplinirea condiţiilor de rulaj a bonusului pentru care s-a optat atrage, de regulă, anularea bonusului precum şi a oricăror câştiguri rezultate în urma acestuia.

  – Bonusuri de tip Pariu Gratuit (Free Bet sau Free Spins)

  Acest tip de bonus este reprezentat prin jetoane valorice pe care le poţi folosi doar prin plasarea unor pariuri gratuite condiţionate pe anumite produse, jocuri, sporturi, ligi, evenimente, tipuri de pariuri sau chiar cote.

  Un jeton de Pariu Gratuit poate fi folosit o singură dată prin plasarea unui singur pariu în limita sumei înscrise pe jeton. Jetonul va fi consumat imediat ce a fost folosit pentru plasarea unui pariu, indiferent de suma pariată din valoarea acestuia – integrală sau parțială.

  Ȋn cazul câştigului unui pariu plasat folosind un jeton de Pariu Gratuit, câştigul Net (suma câştigată – valoarea jetonului gratuit folosit) va fi creditată în balanţa dvs.

  – Bonusuri de tip Miza Returnată (pariuri fără risc)

  Acest tip de bonus se acordă de regulă pe anumite evenimente/pronosticuri din oferta de pariere. Ȋn cazul în care pariul plasat pe respectivele evenimente/pronosticuri este pierdut, vi se returnează miza pariată, aceasta fiind creditată în balanța Bonus.

  Valoarea bonusului acordat nu se poate retrage înainte de îndeplinirea condiţiilor de rulaj stabilite de ClassicSlots.RO.

  Nu este obligatorie acceptarea sau participarea la o ofertă de bonus.

  6.4 Toate bonusurile sunt limitate la unul pe persoană, familie, gospodărie, adresa de email sau dispozitiv comun (tabletă, telefon, calculator) în cazul în care nu este specificat expres altceva în Termenii și Condițiile specifice fiecărui bonus.

  6.5 ClassicSlots.ROîși rezervă dreptul de a acorda unele bonusuri doar unui client sau grup de clienți (în funcție de tipurile de joc, rulajele, depozitele sau retragerile pe care clientul sau grupul de clienți le face). Condițiile specifice de acordare si rulaj sunt comunicate jucătorilor și specificate detaliat in Termenii și Condițiile fiecărui asemenea bonus.

  6.6 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a retrage orice ofertă sau toate ofertele unui client sau grup de clienți, în cazul în care există suspiciuni cu privire la folosirea abuzivă a ofertelor promoționale sau a bonusurilor disponibile.

  6.7 Dacă orice condiții ale ofertei sunt încălcate sau dacă există dovada că o serie de pariuri plasate de un client sau grup de clienți are, ca urmare a unui bonus (bonus la depunere, cote majorate, pariuri gratuite sau orice alte oferte), au ca rezultat profituri garantate pentru client (incluzând, fără a se limita la: arbitraj, hedging, strategii de tip Martingale, etc) ClassicSlots.RO își rezervă dreptul, fără a se limita la:

 • a) retrage bonusul respectiv
 • b) a stabili pariul la cotele corecte
 • c) reține bonusul și orice câștiguri obținut în urma acestuia
 • d) bloca accesul la anumite produse
 • e) percepe clientului un comision de administrare până la concurența valorii bonusului acordat
 • f) suspenda sau închide conturile în cauză
 • 6.8 ClassicSlots.ROîși rezervă dreptul de a reține și anula orice bonusuri, oferte promoționale și eventualele puncte bonus dacă acestea nu au fost folosite în termen de 60 de zile de la acordare.

  6.9 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a nu acorda bonusuri clienților care au o rată de bonusare mai mare de 50% din valoarea depunerilor efectuate până în acel moment.

  6.10 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare cu privire la identitatea jucătorului înainte de acordarea oricărui bonus.

  7. Raspundere

  7.1 Prin acceptul prezentului, clientul este de acord că nu va trage la răspundere ClassicSlots.RO, directorii, angajații, partenerii și prestatorii săi de servicii, pentru orice costuri, cheltuieli, daune, pretenții și responsabilități, indiferent de cum sunt acestea cauzate, daca acestea nu sunt din culpa operatorului, care pot apărea prin participarea la jocurile oferite de ClassicSlots.RO.

  7.2 Deși ClassicSlots.RO depune toate eforturile pentru asigurarea acurateții și integrității, toate materialele și informațiile afișate pe site sunt furnizate in mod obiectiv si corect. Din cauza faptului ca parte din informatiile si datele de pe site sunt puse la dispozitie de catre furnizori de servicii licentiati Clasa 2, ClassicSlots.RO nu poate fi făcut raspunzător pentru aceste informatii pentru urmatoarele cazuri:

  – acuratețea oricăror servicii de informare, cum ar fi: scoruri, participanți, timpi, rezultate, scoruri live, statistică etc

  – erori de tipărire, erori de traducere / interpretare, erori tehnice sau umane

  – defecțiunile sistemului informatic central al ClassicSlots.RO sau al unei părți a acestuia, întărzierile, pierderile sau omisiunile rezultate din defecțiunile oricărui sistem de comunicație.

  7.3 Toate informațiile oferite de agenții departamentului de servicii cu clienții reprezintă doar recomandări și nu va invalida regulile expuse in Termenii si Condițiile ClassicSlots.RO.

  7.4 ClassicSlots.RO nu poate fi făcut responsabil în niciun fel pentru daune directe sau indirecte survenite ca urmare a evenimentelor de genul:

  – folosirea unor metode de plată care nu aparțin titularului de drept

  – furnizarea de date incomplete sau eronate către ClassicSlots.RO

  – acordarea accesului la contul ClassicSlots.RO către un terț

  – imposibilitatea accesării fără întreruperi a website-ului

  7.5 în cazul întreruperii serviciilor după plasarea unei mize ca urmare a defecțiunii sistemului informatic sau de comunicații al organizatorului, ClassicSlots.RO va lua toate măsurile ca, la restabilirea comunicațiilor, clientul sa poată relua jocul la momentul de la momentul dinaintea întreruperii serviciilor. în cazul în care acest lucru nu este posibil, ClassicSlots.RO va asigura întreruperea jocului și restituirea mizei în contul jucătorului.

  7.6 în cazul întreruperii serviciilor după plasarea unei mize ca urmare a defecțiunii sistemului informatic sau comunicațiilor clientului, jocul va continua singur, participantul având posibilitatea vizualizării rezultatului jocului, eventualul câștig fiindu-i debitat automat în cont.

  7.7 Răspunderea totală cumulată a ClassicSlots.RO față de un client, în contextul acestor Termeni și Condiții, nu poate depăși:

 • a) valoarea mizei pariate, pentru orice obligație derivată în urma utilizării unui produs
 • b) valoarea fondurilor în cauză, în cazul depunerilor eronate
 • c) Eur 5.000 pentru orice alte obligații neprevăzute mai sus
 • Această prevedere nu va limita răspunderea ClassicSlots.RO de a plati câștigurile clienților sau alte creanțe, în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente, câștigurile maxime pentru fiecare produs, prezentate în regulile de joc precum și orice răspundere ce nu poate fi exclusă prin legislația în vigoare.

  7.8 Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este considerată de către un tribunal sau autoritate competentă a fi invalidă sau inaplicabilă, respectiva invaliditate sau inaplicabilitate nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramâne in vigoare.

  7.9 Orice întârziere, omitere sau nepunere în practică a oricărei prevederi din acest acord de către ClassicSlots.RO nu se va putea interpreta ca renunțare la oricare din drepturile sau privilegiile ClassicSlots.RO, și nu va putea constitui precedent pentru împiedicarea ulterioară a exercitării acestora.

  8. Joc responsabil

  ClassicSlots.RO aderă la politica de joc responsabil, recunoscând că activitatea de jocuri de noroc poate crea dependență. Astfel, ClassicSlots.RO pune la dispoziția jucătorilor posibilitatea de:

  8.1 întreruperea accesului – Clientul va putea solicita în orice moment posibilitatea de a solicita o întrerupere a accesului (time-out) pentru o perioada de 24 de ore. Pe durata acestei perioade accesul clientului la contul ClassicSlots.RO va fi restricționat. Jucătorul va putea solicita insă retragerea balanței disponibile, contactând serviciul Asistență Clienți.

  Clienții care au solicitat autoexcluderea vor fi înregistrați automat in registrul persoanelor autoexcluse. Un client poate solicita ștergerea sa din acest registru doar după o perioadă de 6 luni de la solicitarea autoexcluderii.

  Pe perioada autoexcluderii, ClassicSlots.RO va lua toate măsurile pentru suspendarea transmiterii materialelor de marketing. Pe parcursul autoexcluderii, accesul la contul ClassicSlots.RO va fi suspendat. în cazul în care ClassicSlots.RO va detecta tentative de eludare a măsurii (deschidere de conturi noi, accesare frauduloasa etc) toate conturile implicate vor fi suspendate.

  8.2 Autolimitarea – Clientul va avea la dispoziție opțiunea de limitare prin stabilirea unor plafoane asupra sumelor maxime depuse intr-o perioadă prestabilită de o zi, o săptămână sau o lună.

  8.3 ClassicSlots.RO își rezervă dreptul de a limita parțial sau integral activitatea unui jucător în cazul în care identifică, prin metode specifice, caracteristici de joc compulsiv.

  8.4 ClassicSlots.RO va păstra și va pune la dispoziție autorităților competente registrul persoanelor autoexcluse și indezirabile.

  9. Soluționarea disputelor

  9.1 ClassicSlots.RO pune la dispoziția clienților posibilitatea de a înainta orice plângere via e-mail, la adresa suport@classic-slots.ro, cât și prin canalele de comunicație specifice disponibile în contul de client.

  Orice sesizare va fi analizată de ClassicSlots.RO cu promptitudine, primind răspuns în termen de maxim 14 zile de la data înregistrării acesteia. Cele 14 zile vor curge din ziua următoare zilei înregistrării. în vederea respectării termenului limită de soluționare a disputei, clientul se va asigura că sesizarea sa va cuprinde date clare și cuprinzătoare referitoare la identitatea sa precum si toate detaliile cu privire la problema întâmpinată.

  9.2 Nicio cerere cu pretenții nu va fi luată în considerare la mai mult de 90 de zile de la data tranzacției reclamate.

  9.3 în cazul în care clientul nu este mulțumit de soluționarea oferită de ClassicSlots.RO, acesta se poate adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în București, Sector 3, Calea Victoriei nr. 9, telefon: 0040 312256202, email: office@onjn.gov.ro, website: www.onjn.gov.ro

  9.4 Aceşti Termeni și Condiții pot fi publicate, în scop informativ, în mai multe limbi. Versiunea în limba română va avea prevalență în cazul oricăror divergențe.