Politica de Confidențialitate

Datată 01.07.2022

Introducere

Această Politică privind confidențialitatea („Politica”) stabilește modulîn care compania ClassicSlots.RO,(„Compania”, „noi”, „ne”, sau„al nostru”) colectează și procesează datele cu caracter personal ale Jucătorului prin intermediul site-ului web https://classic-slots.ro/ („Website”) și/sau al Aplicațiilor. Datele cu caracter personal se referă la orice informații prin intermediul cărora jucătorul („dvs.”, „al dvs.”sau „Jucătorul”) poate fi identificatîn mod direct sau indirect, cum ar fi un nume, locația, datele de identificare online, sexul, datele financiare etc. („Date cu caracter personal”). Această Politică stipulează, de asemenea, drepturile Jucătorilor cu privire la Datele lor personale.

Ar trebui să citiți această Notificareînainte de a utiliza Website-ul/Aplicațiile.în cazulîn care utilizați sau văînregistrați prin intermediul Website-ului/al Aplicațiilor sau ne transmiteți oîntrebare prin intermediul Website-ului/al Aplicațiilor ori prin alte mijloace, inclusiv telefon sau poștă, dvs. acceptați această Notificare.în cazulîn care nu acceptați această Notificare, vă rugăm să nu utilizați Website-ul/Aplicațiile.

Notificarea face parte integrală și se aplicăîmpreună cu Termenii și condițiile generale ale Website-ului/Aplicațiilor („T&CG”). Termenii care nu sunt definițiîn prezenta Notificare vor avea același sens așa cum sunt definițiîn T&CG. Prin urmare, pe lângă această Notificare, va trebui să citiți și săînțelegeți T&CG.

Suntem foarte dedicați scopului de a vă păstra confidențialitatea și de a vă furniza servicii sigure și conforme din punct de vedere legal. Această Notificare cuprinde următoarele secțiuni:

Cine controlează datele?

Compania controlează procesarea Datelor dvs. cu caracter personal. Această activitate este supravegheată de Autoritatea Romana pentru protecția datelor.

Ce fel de Date cu caracter personal procesează Compania?

În funcție de activitățile dvs. și serviciile alese pe Website-ul/Aplicații, vom procesa toate sau o parte dintre următoarele date:

 • Date oferite de către dvs. la crearea contului. Acestea pot include, dar fără a se limita la: prenume, nume, adresă de e-mail, adresă poștală, numărul de telefon, data nașterii, sexul și numărul documentului de identitate;
 • Date privind activitatea pe Website-ul/Aplicații, care pot include, dar fără a se limita la: datele privind dispozitivul, datele privind sursa și destinația, numele de utilizator, datele de identificare ale jucătorului, numele de utilizator și parola contului, tranzacțiile de joc, datele privind plățile efectuate online (carduri de debit/credit), datele furnizate serviciilor pentru clienți (inclusiv mesaje e-mail și apeluri telefonice);
 • Date care pot fi furnizate de către autoritățile guvernamentale sau terțe companii autorizate, pentru ca noi să putem să executăm T&CG, săîndeplinim obligațiile de reglementare și să ne exercităm drepturile legale;
 • Date colectate prin intermediul modulelor cookies atunci când utilizați Website-ul/Aplicațiile, inclusiv modul de deconectare. Pentru mai multe informații despre modulele cookies și despre modulîn care le puteți gestiona, vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookies; și
 • Date furnizate de terți care au obținut anterior permisiunea dvs. de aîmpărtăși datele cu noi pentru anumite servicii, de ex., mijloace de comunicare sociale sau diverse aplicații mobile (dacă este cazul).

În ce scopuri sunt procesate Datele cu caracter personal?

Vă procesăm dateleîn următoarele scopuri:

 1. pentru a administra Website-ul/Aplicațiile, inclusiv pentru a deschide și a vă gestiona contul;
 2. pentru a asigura exactitatea datelor dvs. cu scopul de a verifica vârsta, a preveni frauda,înșelăciunea sau spălarea banilor, a reduce riscurile de afaceri și a proteja integritatea jocurilor noastre și a pariurilor sportive. Aceste activități vor include un anumit grad de construire semi-automată a unui profil pe baza datelor dvs. deînregistrare și a datelor dvs. privind activitatea de jocuri de noroc;
 3. pentru aîndeplini T&CG ale Website-ului/Aplicațiilor, inclusiv pentru furnizarea de jocuri live și plasarea de pariuri sportive;
 4. pentru a procesa plățile efectuate online și/sau terestre cu terți furnizori de servicii de plăți și/sau instituții financiare;
 5. pentru a oferi suport pentru clienți, inclusiv suport telefonic. Conversațiile telefonice pot fiînregistrate din motive de securitate,în virtutea obligațiilor legale și pentruîmbunătățirea serviciilor noastre;
 6. pentru a respecta legile, obligațiile legale și a răspunde cererilor din partea autorităților guvernamentale. Acestea sunt stipulateîn principalîn legile financiare, legileîmpotriva spălării banilor și legile privind jocul responsabil. Acestea pot include un anumit grad de construire semi-automată a unui profil pe baza datelor dvs. deînregistrare dvs. și a datelor dvs. privind activitatea de jocuri de noroc;
 7. pentru a ne proteja drepturile, inclusiv pe cele ale părților noastre asociate.în unele cazuri, putem considera că este necesar, inclusiv cu bună-credință, săînregistrăm și să dezvăluim date pentru: (i) a ne proteja, exercita sau apăra drepturile legale, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, (ii) a proteja siguranța, confidențialitatea și securitatea dvs., cât și pe cele publice, sau (iii) pentru gestionarea riscurilor de afaceri;
 8. săîmbunătățim securitatea, serviciile și caracteristicile oferite de Website-ul/Aplicații. Acest lucru poate include cercetare, sondaje, solicitarea unui feedback opțional din partea dvs., cursuri interne și servicii din partea Asociaților companiei;
 9. pentru a finaliza o posibilă fuziune sau vânzare de bunuri.în cazulîn care vom vindeîn totalitate sau o parte din afacere sau bunuri sau dacă suntem implicațiîntr-o fuziune sauîntr-un transfer, vă putem dezvălui și transfera datele celeilalte/celorlalte părți;
 10. să susținem consimțământul dvs. specific și opțional, și să transmitem notificări de marketing personalizate, care se potrivesc intereselor și așteptărilor dvs. Acestea se bazează pe datele deînregistrare și datele privind activitatea de jocuri de noroc; și
 11. să susținem consimțământul dvs. specific și opțional, și să transmitem notificări de marketing directe care sunt (i) de natură generică sau parțial bazate pe parcursul dvs.în domeniul jocurilor de noroc și/sau (ii) personalizate prin intermediul: e-mailului, mesageriei instantanee și (dacă este cazul) prin conversații, SMS și telefon.

Vă vom informaîn cazulîn care e posibil ca datele să fie procesateîn alte scopuri și de către alte părți.

Pe ce bază legală sunt procesate Datele cu caracter personal?

Procesarea Datelor cu caracter personal are locîn următoarele scopuri:

 • Secțiunile de mai sus, de la (1) la (5), sunt necesare pentru executarea T&CG (Termeni și Condiții) ale Website-ului/Aplicațiilor. Prin urmare, ele sunt obligatorii,întrucât,în mod contrar, serviciile nu ar putea fi furnizate;
 • Secțiunea (6) de mai sus este necesarăîn temeiul legii și, prin urmare, este obligatorie;
 • Secțiunile de mai sus, de la (7) la (9), sunt bazate pe interesul nostru legitim și includ gestionarea riscurilor de afaceri și protejarea integrității produselor noastre. Acestea sunt adaptate la interesul dvs., din moment ce procesarea datelor este efectuatăîn limitele strict necesare pentru aceste activități. Puteți obiectaîmpotriva acestei procesăriîn orice moment, așa cum este indicatîn această Notificare;
 • Secțiunile (10) și (11) de mai sus sunt opționale. Fără consimțământul dvs., nu vom furniza notificări de marketing generice și/sau personalizate.

Care este perioada de păstrare a datelor?

Aceste perioade și criterii se vor aplica, cu excepția cazuluiîn care legea cere sau permite o altă perioadă, sau avem motive rezonabile să considerăm că acest lucru este necesar:

 • datele colectate pentru scopurile secțiunilor de mai sus de la (1) la (9) se păstrează pe durata executării T&CG ale Website-ului/Aplicațiilor, plus perioadele de păstrare stabilite sau permise de anumite legi specifice, dupăîncheierea serviciilor;
 • datele colectate pentru scopurile secțiunilor (10) și (11) de mai sus se păstrează pe durata executării T&CG ale Website-ului/Aplicațiilor și/sau până când veți solicita ștergerea acestora.

În cazulîn care aveți mai multeîntrebări, ne puteți contacta la adresa de e-mail indicatăîn această Notificare.

Măsuri de securitate și confidențialitate

Noi procesăm datele cu ajutorul unor mijloace parțial sau complet automate și le protejăm prin măsuri de securitate adecvate. Activitățile care pot crea efecte legale semnificative, cum ar fi decizii bazate pe crearea unui profil, implică mereu intervenția umană și/sau o decizie finală. Recurgem la măsuri legale, administrative, tehnice, ce țin de personal, și măsuri fizice potrivite pentru a păstra dateleîn condiții de siguranțăîmpotriva pierderii, furtului și utilizării neautorizate, dezvăluirii sau modificării.

Plățile cu cardul de credit sunt procesate conform Standardelor de Securitate a Datelor din Industria Plăților cu Cardul (Payment Card Industry Data Security Standards – PCI DSS).

Website-ul/Aplicațiile pot conține link-uri către și de la rețele partenere sau website-uri/aplicații terțe.în cazulîn care urmați un link către oricare dintre aceste website-uri/aplicații, vă rugăm să rețineți că acestea au propriile lor politici și termeni privind confidențialitatea. Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestora. Vă rugăm să verificați respectivele politici și termeniînainte de a accepta și trimite orice informații către acestea.

Cine poate avea acces la Datele cu caracter personal?

Datele pot fi procesate de unii destinatari care se aflăîn interiorul sauîn afara Spațiului Economic European (SEE)în conformitate cu aceste limitări:

 • angajații noștri, care sunt responsabili pentru procesarea și păstrarea datelorîn condiții de siguranță;
 • compania noastră mamă, unele companii afiliate și terți furnizori pentru a oferi serviciile din T&CG, de ex., pentru plăți și servicii de marketing sauîn interesul nostru legitim. Acestea pot include angajați, parteneri, agenți, sub-contractori și furnizori de produse;
 • autorități guvernamentale pentru a respecta obligațiile legale. Acestea pot include (dacă este cazul) raportarea unor fraude sau suspiciuni de fraudă și cazuri de jocuri de noroc iresponsabile autorităților competente sau altor terți autorizați.

Accesul terților la datele dvs. se limitează la informațiile necesare pentru a-șiîndeplini funcția specificăîn numele nostru sau conform cerințelor legii. Acestea se vor supune obligațiilor de confidențialitate și de protecție a datelor stipulate de lege șiîn măsuraîn care noi considerăm că este necesar.

Ne puteți contactaîn cazulîn care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la operatorii de date.

Datele cu caracter personal sunt transferateîn străinătate?

Nu vă vom transfera dateleîn afara SEE, cu excepția cazuluiîn care este necesară păstrarea acestoraîn condiții de siguranță.

Unele țări din afara SEE sunt recunoscute de către Comisia Europeană (CE) pentru faptul că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Lista este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

În cazul unor transferuri de date către țări care nu sunt considerate adecvate de către CE, vom institui condiții potrivite de păstrareîn condiții de siguranță, pentru a vă proteja datele și a fiîn conformitate cu legile de protecție a datelor, cum ar fi clauzele contractuale standard adoptate de CE conform Regulamentului general 2016/679 al UE privind protecția datelor („Regulamentul privind confidențialitatea datelor”).

Datele dvs. pot fi procesateîn afara SEE pentru a furniza unele dintre serviciile website-ului/Aplicațiilor:

 • unele date vor fi procesateîn funcție de cazîn SUA,în scopuri de marketing;
 • unele date vor fi procesateîn Filipine cu scopul de a oferi pariuri sportive;
 • unele date pot fi procesateîn SUA,în funcție de furnizorul de plăți ales de dvs. și de activitățileîntreprinse de furnizorul de plăți.

Ne puteți contactaîn cazulîn care aveți nevoie de mai multe informațiiîn acest sens.

Care sunt drepturile Jucătorilor cu privire la Datele cu caracter personal?

În orice moment, puteți să:

 • obțineți confirmarea existenței datelor cu caracter personal. Această informație este furnizatăîn primul rândîn contul dvs.;
 • cunoașteți originea, scopurile și metodele de procesare a datelor și logica aplicată procesării electronice. Această informație este furnizatăîn prezenta Notificare și atunci când utilizați caracteristicile Website-ului/Aplicațiilor;
 • solicitați actualizarea, corectarea sau includerea unor date relevante suplimentare. Acest serviciu este furnizat prin intermediul serviciului pentru clienți;
 • revocațiîn orice moment consimțământul privind procesarea datelor. Acest lucru nu afectează legalitatea procesării datelor pe baza consimțămintelor oferite anterior. Acest serviciu este oferit prin intermediul unor instrumente specifice, de ex., retragere sau dezabonare;
 • solicitați restricționarea procesării datelor atunci când:
 • Contestați exactitatea datelor până când vom lua măsuri suficiente pentru a corecta sau verifica exactitatea;
 • Procesarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele;
 • Nu mai avem nevoie de date pentru scopurile oferite, dar solicitați ca acestea să stabilească, exercite sau să definească o acțiuneîn justiție; sa
 • Ați obiectatîmpotriva procesării datelor având ca justificare anumite interese legitime,în așteptarea verificării, dacă avem motive temeinice de a continua procesarea;
 • obiectațiîmpotriva procesării datelor, inclusivîmpotriva procesărilor bazate pe interesul nostru legitim și (dacă este cazul)împotriva deciziilor luate prin mijloace complet automate. Această solicitare poate duce laîncheierea serviciilor furnizate către dvs.;
 • solicitați ștergerea datelor fărăîntârziere nejustificată. Această solicitare poate duce la rezilierea serviciilor furnizate către dvs.;
 • primiți o copie electronică a datelor furnizate, dacă doriți să le transmiteți unui furnizor de servicii diferit. Acest serviciu este oferit de serviciul pentru clienți; și
 • depuneți o plângere la autoritatea pentru protecția datelor.

Cu excepția cazuluiîn care se stipulează altfel, aceste servicii sunt oferite trimițând o cerere scrisă. Acestea sunt gratuite; totuși,în anumite circumstanțe, putem aplica o taxă rezonabilă și putem refuza cererea complet sau parțial. Vom face tot posibilul pentru a vă răspunde cererilor, dar uneori alte obligații legale sau drepturi ale terților pot avea prioritate.

Cererile dvs. vor fi soluționateîn termen de o lună de la primire. Această perioadă poate fi extinsă până la două luni suplimentare,în funcție de complexitatea și numărul de cereri.

Modificări aduse Notificării

Această Notificare este valabilă de la data indicatăîn antetul acesteia.în urma extinderii afacerii sau a modificărilor de ordin juridic și legislativ, este posibil să efectuăm modificări suplimentare. Veți fi informat(ă)în prealabilîn cazul unor modificări semnificative.